Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.ghm-eclatec.nl of de daaraan gelinkte domeinen met name www.trammasten.nl, www.drinkwaterfonteinen.nl, www.ledprijzen.nl, www.slimmestraatverlichting.nl, www.slimmeopenbareverlichting....

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
GHM Eclatec B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V.

Copyright © 2016 GHM Eclatec BV. Foto credits: ©iStockPhoto, ©Fotolia, ©Shutterstock, ©Eclatec, ©GHM, ©Nathalie Peters, ©Martin van Stigt Thans . Alle rechten voorbehouden

De website is ontwikkeld in samenwerking met Pixel de Luxe Interaction Design uit Rotterdam.